80 kilometrów do prawdy – odcinek 5

?80 kilometrów do prawdy – odcinek 5

80 kilometrów do prawdy - odcinek 5 80 kilometrów do prawdy - odcinek 5 80 kilometrów do prawdy - odcinek 5 80 kilometrów do prawdy - odcinek 5

Trzy osoby z naszej grupy nie dotarły na szczyt. Długo zastanawiałam się, dlaczego tak się stało. Moim zdaniem jednej z tych osób zabrakło koncentracji na celu i pokory wobec tej góry.

To cenna lekcja. Wejście na Kilimandżaro wymaga maksymalnego skupienia na celu. Nie jest ważne co nim jest. Dla niektórych celem jest tylko sam szczyt. Dotknięcie go. Dla innych celem jest droga.

Nigdy bym w to nie uwierzyła, ale okazało się, że dla mnie szczyt był najmniej ważny. Znacznie ważniejszy był mój sposób dotarcia do niego. To jest tak nieoczywiste, ale jednocześnie tak prawdziwe.

A co ze szczytem? Nic. On tam po prostu jest. Zdobyłam go…